Melatonin och sömn

 

Sömn och vakenhet följer en naturlig rytm, den så kallade cirkadiska rytmen, på 24 timmar. Den viktigaste regleringen av denna rytm är ljus och mörker, signaler som påverkar nivån av det kroppsegna ämnet melatonin – ett ämne som hjälper oss att följa dygnsrytmen.

  

Vad är Melatonin?

Melatonin är ett kroppseget hormon som produceras av tallkottkörteln. Insöndringen av melatonin varierar med dygnsrytmen. Nivån är som högst under natten och som minst under dagen. Nedan visas en genomsnittlig normal dygnsnivå av melatonin och 6-SMT (melatonins metaboliska slutprodukt) hos friska personer.10

  

 

Diagram melatonin